Πλεονεκτήματα των Πουδρών Βαφής έναντι των υγρών βαφών

Η Βαφή με Πούδρα δεν περιλαμβάνει χρήση διαλυτών και έτσι είναι φιλική προς το περιβάλλον. Οι πούδρες βαφής δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) ή διαλύτες.

Δεν γίνεται δαπανηρή σπατάλη διαλυτών οι οποίοι αποτελούν έως και το 70% των συμβατικών υγρών βαφών. Αυτοί οι διαλύτες, οι οποίοι εξατμίζονται κατά την εφαρμογή και τον κλιβανισμό των υγρών χρωμάτων, κατά κανόνα δεν είναι ανακτήσιμοι.  Νομοθετικές διατάξεις που θεσπίστηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν απαγορεύσει την έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να εγκατασταθούν καυστήρες για την απομάκρυνση των διαλυτών, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος βαφής με υγρά.

Πούδρα σημαίνει απαλλαγή από προβλήματα διάθεσης υγρών αποβλήτων

Στα συστήματα υγρής βαφής χρησιμοποιούνται συχνά θάλαμοι ψεκασμού με νερό. Το νέφος ψεκασμού συχνά γαλακτωματοποιείται στο νερό. Στη συνέχεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, εισέρχεται απευθείας σε ένα φρεάτιο ή αφήνεται να κατακαθίσει σε δεξαμενές λάσπης.  Οι πούδρες δεν συνδέονται με τέτοιου είδους προβλήματα καθώς και το συνεπακόλουθο κόστος της διάθεσης αποβλήτων.

Η πούδρα συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η περίσσεια της πούδρας που ψεκάζεται ανακτάται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μείωση των αποβλήτων, καθώς η πούδρα δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα.

Η πούδρα συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για την υγεία των χειριστών

Καθώς οι πούδρες δεν περιέχουν διαλύτες, υπάρχει αξιοσημείωτη μείωση του ερεθισμού της μύτης, του στόματος και του λαιμού. Οποιαδήποτε υγρή βαφή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του χειριστή πρέπει να ξεπλυθεί με διαλύτη και, στη συνέχεια, να αφαιρεθεί με γαλακτωματοποίηση με σαπούνι σε ζεστό νερό. Μερικές φορές, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακόμη και ειδικά βιομηχανικά καθαριστικά χεριών.

Γενικά, η πούδρα δεν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η πούδρα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το δέρμα με πλύσιμο με χλιαρό νερό.

Η πούδρα συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν διαλύτες στις πούδρες βαφής, γεγονός που μειώνει τον σχετικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνεπώς, οδηγεί σε εξοικονόμηση του κόστους στα θεσμοθετημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας της εγκατάστασης σας και μειώνει τα ασφάλιστρα. Επιπλέον, δεν θα υπόκεινται στους κανονισμούς για τα εύφλεκτα υγρά.

Μείωση του χρόνου επεξεργασίας

Οι χρόνοι επεξεργασίας των πουδρών είναι γενικά μικρότεροι από εκείνους των υγρών βαφών - δεν υπάρχουν διαλύτες, επομένως δεν απαιτείται στάδιο εξάτμισης. Αντίθετα, η πούδρα βαφής πολυμερίζεται αμέσως μετά τον ψεκασμό της, στον φούρνο.  Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση χώρου και χρόνου.

Μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις σε σύγκριση με υγρές βαφές φούρνου

Ο ρυθμός εναλλαγής του αέρα του φούρνου μειώνεται σημαντικά, καθώς δεν υπάρχει συσσώρευση δυνητικά εκρηκτικών διαλυτών που πρέπει να απομακρυνθούν. Αυτό σημαίνει λιγότερη θέρμανση του αέρα καθώς, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος.

Μειωμένες απαιτήσεις ενέργειας σε σύγκριση με υδατοδιαλυτές βαφές 

Και οι βαφές με βάση το νερό περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Επομένως, με τις πούδρες, μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας που σχετίζεται με την απομάκρυνση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την επίστρωση και τον αέρα στον φούρνο. Επιπροσθέτως, με τις βαφές με βάση το νερό είναι αναγκαίος ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και υγρασίας της περιοχής εφαρμογής, πράγμα που συνιστά προσθετό κόστος σε σύγκριση με τις πούδρες βαφής.

Οι πούδρες βαφής είναι έτοιμες για χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πούδρες μας αμέσως. Δεν απαιτείται η ανάμιξή τους με άλλο υλικό, όπως διαλυτές ή καταλύτες.
Σημαντικό γεγονός, εάν επιθυμείτε να εξοικονομήσετε χρόνο στις εγκαταστάσεις παραγωγής σας.
 

Η πούδρα προσφέρει υψηλής ποιότητας φινίρισμα

Κατά την βαφή με υγρά χρώματα, το ισοζύγιο διαλυτών πρέπει να προσαρμόζεται προσεκτικά στον τύπο πολυμερούς, την εφαρμογή και τις συνθήκες σκλήρυνσης. Εάν αυτό δεν γίνει σωστά, προκύπτουν πολλά ελαττώματα στις βαμμένες επιφάνειες.  Με τις πούδρες δεν προκύπτουν τέτοιες συνθήκες και γενικά επιτυγχάνονται ανώτερες ιδιότητες του φιλμ, όπως πρόσφυση και αντοχή στη διάβρωση.

Τα φθαρμένα μέρη διορθώνονται εύκολα

Φθαρμένες ή ανεπαρκώς επιστρωμένες επιφάνειες μπορούν εύκολα να επιδιορθωθούν πριν από το ψήσιμο απλά με αφαίρεση της πούδρας και επαναβαφή.

Μειωμένες απαιτήσεις κλιματισμού – μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους

Η εξαγωγή αέρα σε έναν θάλαμο ψεκασμού πούδρας είναι πολύ μικρότερη από ό,τι για τις βαφές με βάση διαλύτες.  Σημαντικό γεγονός, εάν επιθυμείτε να κάνετε εξοικονόμηση στον εξαερισμό και την επακόλουθη θέρμανση των χώρων εργασίας. Καθώς πρέπει να αντικατασταθεί λιγότερος ζεστός αέρας, έλκεται λιγότερη σκόνη και υπάρχει λιγότερο ρεύμα αέρα να αντιμετωπίσουν οι χειριστές.

95% χρήση πούδρας

Με την πούδρα, η απώλεια υλικού μπορεί να διατηρηθεί κάτω από 5%.  Μπορεί να ανακτηθεί τυχόν περίσσεια ψεκασμένης πούδρας και η ανακτημένη πούδρα μπορεί να αναμιχθεί με φρέσκια πούδρα επιτυγχάνοντας έως και 95% χρήση. Σχεδόν όλο το περιεχόμενο του δοχείου πούδρας καταλήγει στο επιστρωμένο αντικείμενο. Πολλές υγρές επιστρώσεις έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικές ύλες, οι οποίες εξατμίζονται κατά τη διαδικασία βαφής που σημαίνει ότι ενδεχομένως μόνο το 50% του περιεχομένου του δοχείου καταλήγει τελικά στο προς επεξεργασία τεμάχιο.

Με την πούδρα, λαμβάνετε ελεγχόμενο πάχος βαφής

Μπορείτε να επιτύχετε ένα ελεγχόμενο πιο ομοιόμορφο και, αν χρειαστεί, μεγαλύτερο πάχος βαφής με εφαρμογή πούδρας σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα υγρής βαφής.  Επίσης, παρέχονται πούδρες Interpon για φιλμ εξαιρετικά μικρού πάχους.

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα επιστρώσεων και εφέ

Οι πούδρες βαφής προσφέρουν μια βιώσιμη λύση είτε πρόκειται για διακοσμητικές, λειτουργικές είτε και για τις δύο. Μια τεράστια παλέτα χρωμάτων με ματ, σατινέ, γυαλιστερό, μεταλλικό, ανάγλυφο, λείο φινίρισμα.  Και το φάσμα των λειτουργικών ιδιοτήτων τους ποικίλλει, από την αντιμικροβιακή δράση έως την αντιδιαβρωτική προστασία και το εύκολο καθάρισμα.

Με τις πούδρες, απαιτείται ελάχιστη κατάρτιση του χειριστή

Απαιτείται πολύ λιγότερη κατάρτιση των χειριστών για την εφαρμογή των πούδρων από ό,τι των υγρών συστημάτων με βάση διαλύτες.

Η πούδρα προσφέρει καθαρότερη χρήση

Η εφαρμογή της πούδρας είναι πολύ καθαρότερη από την εφαρμογή της υγρής βαφής.  Ο θάλαμος ψεκασμού μπορεί να καθαριστεί γρήγορα και εύκολα. Ενδεχόμενη διαφυγή πούδρας έξω από τον θάλαμο μπορεί να αφαιρεθεί με μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα.

Μια μονάδα εφαρμογής πούδρας είναι λιγότερο δαπανηρή

Μια μονάδα εφαρμογής πούδρας, είτε χειροκίνητη είτε αυτόματη, είναι εξαιρετικά απλή στη λειτουργία και λιγότερο δαπανηρή από ό,τι ένα σύστημα υγρής βαφής πολλαπλών στρώσεων.

Η πούδρα είναι εύκαμπτη - μπορούν να επιστρωθούν μη μεταλλικές επιφάνειες

Οι πούδρες βαφής είναι ιδανικές όχι μόνο για τις μεταλλικές επιφάνειες. Επιφάνειες όπως γυαλί και ορισμένα θερμοσκληρυνόμενα καλούπια που μπορούν να αντέξουν τις θερμοκρασίες σκλήρυνσης μπορούν να επιστρωθούν με πούδρα. Το εύρος των υλικών που μπορούν να επιστρωθούν με πούδρα αυξάνεται συνεχώς, καθώς πραγματοποιείται πρόοδος στις χαμηλότερες τεχνολογίες ψησίματος.