Πως εφαρμόζονται οι Πούδρες Βαφής;

Για να εφαρμοστεί η πούδρα βαφής, πρέπει να μετατραπεί σε ρευστή μορφή. Διαφορετικά, δεν θα διέλθει από το σύστημα βαφής και δεν θα έχει ως αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη επίστρωση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διέλευση ξηρού, καθαρού αέρα μέσα από την πούδρα μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης στον κάδο τροφοδοσίας. Υπάρχουν 2 βασικές μέθοδοι  για να εφαρμοστεί η πούδρα σε ένα αντικείμενο, μετά τη ρευστοποίησή της.

  • Εφαρμογή με ψεκασμό​
  • Εμβάπτιση σε ρευστοποιημένη κλίνη

 

Εφαρμογή με ψεκασμό

Σε εφαρμογή με ψεκασμό, η πούδρα πρέπει να μεταφερθεί από τη ρευστοποιημένη κλίνη μέσω σωλήνων στα πιστόλια ψεκασμού. Μόλις ρευστοποιηθεί η πούδρα όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να μεταφερθεί με σωλήνες Venturi ή αντλίες πυκνής φάσης - περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τους κατασκευαστές εξοπλισμού εφαρμογής σας.

Η αναλογία του μίγματος πούδρας και αέρα μπορεί να προσαρμοστεί για τον έλεγχο της συνολικής απόδοσης εφαρμογής και είναι μία από τις κύριες παραμέτρους για τον έλεγχο του πάχους βαφής​​.

Η εφαρμογή της πούδρας στο μεταλλικό υπόστρωμα γίνεται με βάση την αρχή της έλξης μεταξύ αντικειμένων με αντίθετα φορτία. Ο φορτισμένος αέρας και τα σωματίδια πούδρας από το πιστόλι έλκονται από το γειωμένο μέταλλο (το αντικείμενο που πρόκειται να βαφτεί).

Η διαδικασία φόρτισης είναι σημαντική για την εφαρμογή της πούδρας βαφής. Εάν η πούδρα δεν φορτιστεί αποτελεσματικά, δεν θα προσκολληθεί στην επιφάνεια του μετάλλου.

Οι δύο βασικές μέθοδοι για την εφαρμογή των πούδρων βαφής με ψεκασμό που διαφέρουν ως προς τον τρόπο φόρτισης της πούδρας είναι οι εξής:
 

  • Ηλεκτροστατική μέθοδος

  • ​Τριβοηλεκτρική μέθοδος

 

Εφαρμογή με ηλεκτροστατικό ψεκασμό

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εφαρμογής είναι ο ηλεκτροστατικός ψεκασμός που συχνά αποκαλείται μέθοδος «Corona».

Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιείται μια διαδοχική σύνδεση για την παραγωγή τάσης έως και 100 kV η οποία διέρχεται μέσω ενός ηλεκτροδίου στην άκρη του πιστολιού ψεκασμού πούδρας. Μέσω της υψηλής τάσης στην άκρη του πιστολιού ψεκασμού, ο αέρας ιονίζεται και αναπτύσσεται ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ του ηλεκτροδίου και του γειωμένου αντικειμένου. Κατά κανόνα, στο ακροφύσιο του πιστολιού έχουμε αρνητικό φορτίο με αποτέλεσμα τη ροή αρνητικών ιόντων από το πιστόλι ψεκασμού στο υπόστρωμα. Τα σωματίδια της πούδρας δέχονται αρνητικό φορτίο από τα μόρια του ιονισμένου αέρα και έλκονται από το γειωμένο υπόστρωμα όπου επικάθονται λόγω της ηλεκτροστατικής έλξης.

Το πάχος της βαφής ελέγχεται από τον συνδυασμό της έντασης ηλεκτρικού πεδίου, της βαρύτητας, της πίεσης αέρα και της συγκέντρωσης πούδρας​.

Υπάρχουν πολλοί τύποι και σχήματα πιστολιών ψεκασμού τύπου Corona, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροστατικών κώδωνων και δίσκων.​
 

Εφαρμογή με τριβοηλεκτρικό ψεκασμό
 

Με αυτή τη μέθοδο, τα σωματίδια πούδρας φορτίζονται με τριβή όταν διέρχονται μέσα από σωλήνα PTFE. Τα σωματίδια πούδρας χάνουν ηλεκτρόνια κατά τη διαδικασία αυτή και φορτίζονται θετικά. Τα φορτισμένα σωματίδια πούδρας κινούνται με τη ροή του αέρα προς το γειωμένο αντικείμενο. Το φορτισμένο νέφος πούδρας δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο και ηλεκτρική έλξη μεταξύ της πούδρας και του αντικειμένου.

Το μέγεθος της φόρτισης από την τριβή καθορίζεται από τον όγκο της πούδρας που επικάθεται στην επιφάνεια φόρτισης και από την ταχύτητα με την οποία κινείται πάνω στην επιφάνεια. Και οι δύο αυτές παράμετροι μπορούν να ελέγχονται από τον χειριστή του πιστολιού ψεκασμού για την επίτευξη του επιθυμητού πάχους και φινιρίσματος επίστρωσης.

Συνήθως, οι ροές αέρα και οι εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ του πιστολιού ψεκασμού και του υποστρώματος είναι χαμηλότερες με την τριβοστατική σε σύγκριση με την ηλεκτροστατική μέθοδο. Επομένως, έχουν καλύτερη απόδοση κατά την επίστρωση εσοχών ή ηλεκτρομαγνητικών θωρακίσεων (κλωβού Faraday) σε αντικείμενα.

Εμβάπτιση σε ρευστοποιημένη κλίνη

Στη μέθοδο εφαρμογής της ρευστοποιημένης κλίνης, το αντικείμενο προθερμαίνεται σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο τήξης της πούδρας. Στη συνέχεια, το αντικείμενο βυθίζεται μέσα στη ρευστοποιημένη κλίνη ή μέσα στο νέφος που σχηματίζεται ακριβώς πάνω από τη ρευστοποιημένη κλίνη της πούδρας. Η πούδρα τήκεται και σχηματίζει επίστρωση πάνω στη θερμή επιφάνεια.
 
Όταν το αντικείμενο απομακρυνθεί από τη ρευστοποιημένη κλίνη, μπορεί να διέλθει μέσα από άλλο κλίβανο για να πολυμεριστεί πλήρως η πούδρα. Το πάχος της μεμβράνης επίστρωσης ελέγχεται από την αρχική θερμοκρασία του αντικειμένου κατά την είσοδό του στη ρευστοποιημένη κλίνη και από τον χρόνο που παραμένει μέσα στη ρευστοποιημένη κλίνη πάνω από το σημείο τήξης της πούδρας.