Πως παράγονται οι Πούδρες Βαφής ;

Προανάμιξη πρώτων υλών

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πουδρών βαφής βρίσκονται σε στερεά κατάσταση όταν αναμειγνύονται. Οι ρητίνες και τα άλλα συστατικά όπως πιγμέντα, πληρωτικά, διασταυρωτές κ.α. ζυγίζονται με ακρίβεια σε δοχείο ανάμιξης. Στη συνέχεια, τα συστατικά αναμιγνύονται σε ειδικούς περιέκτες-αναμίκτες ώστε να παραχθεί ένα ομοιογενές μίγμα.
 

Extrusion

Στη συνέχεια, το αναμεμιγμένο μίγμα στερεών πρώτων υλών τροφοδοτείται στον extruder, ο κύλινδρος του οποίου διατηρείται σε μια ακριβώς προκαθορισμένη θερμοκρασία.  Η θερμοκρασία κυλίνδρου ρυθμίζεται έτσι ώστε το πολυμερές να είναι μόλις τηγμένο. Ο ρυθμός τροφοδοσίας και η ταχύτητα περιστροφής του κοχλία εξώθησης ισορροπούνται, έτσι ώστε ο κοχλίας να διατηρείται πλήρως γεμισμένος.  Με προσεκτική ρύθμιση αυτών των τριών παραμέτρων, διασφαλίζεται η καλή ανάμιξη εντός του extruder.  Το τετηγμένο προϊόν εξώθησης περνά μεταξύ των κυλίνδρων ψύξης και εξέρχεται με τη μορφή λεπτού φύλλου πάχους περίπου 1 mm που στη συνέχεια διασπάται σε κομμάτια μεγέθους περίπου 10-20 mm.

Άλεση ή κονιοποίηση

Στη συνέχεια, τα κομμάτια αλέθονται για να επιτευχθεί κατανομή μεγέθους σωματιδίων κατάλληλη για τη διαδικασία εφαρμογής της παραγόμενης πούδρας, π.χ. ηλεκτροστατικός ψεκασμός, ή εμβάπτιση σε ρευστοποιημένη κλίνη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται δισκόμυλος ή σφυρόμυλος. Στους σύγχρονους μύλους, χρησιμοποιείται μια εσωτερική μονάδα διαλογής για τον περιορισμό του μέγιστου μεγέθους σωματιδίων, καθώς τα σωματίδια μεγάλου μεγέθους ανατροφοδοτούνται στον μύλο.

Κοσκίνισμα

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της πούδρας. Αυτή η εργασία πραγματοποιείται για την απομάκρυνση τυχόν σωματιδίων μεγάλου μεγέθους που μπορεί να έχουν περάσει μέσα από τον μύλο και για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης κατανομής μεγέθους σωματιδίων.

Αποθήκευση της πούδρας

Μετά το τελικό κοσκίνισμα, η πούδρα αποθηκεύεται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία σε ξηρό μέρος, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη μόλυνση ή πιθανή υγρασία. Για μακροχρόνια αποθήκευση, η πούδρα πρέπει να διατηρείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία, κατά προτίμηση κάτω από 25°C.  Οι πούδρες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από κινούμενα μέρη, καθώς η θερμότητα από την τριβή μπορεί να προκαλέσει την τήξη και ενδεχομένως τη σκλήρυνση της πούδρας εντός του δοχείου.