Περιγραφή

Luxury apartment blocks clad in aluminium GRC effect finish which enabled cost savings of over £300m2 and a weight reduction of 55kgs/m2. Image credit @Metaline

Όνομα κτηρίου:
The Collective, Baltimore Wharf

Φινίρισμα:
Textured

Χρώμα:
GRC/White Stone

Κωδικός προϊόντος:
Y4310I

Συλλογή:
Interpon D2525 Stone Effect

Αρχιτέκτονας:
BUJ Architects

Τύπος κτηρίου:
Offices/Residential Block

Έτος χρήσης:
2018

Βαμμένα τμήματα:
Facades

Πόλη:
London

Χώρα:
United Kingdom

Υπόστρωμα:
Aluminium