Περιγραφή

"Οι ράβδοι οπλισμού χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών όπως γέφυρες, σήραγγες, ναυτικές και θαλάσσιες κατασκευές, έργα υποδομής ύδρευσης κλπ. Είναι απαραίτητη τόσο η αποφυγή της διάβρωσης και της καταστροφής της δομής σκυροδέματος όσο και η διασφάλιση της σταθερότητας των κατασκευών. Η μη προστασία των ράβδων προκαλεί διάβρωση και καταστροφή της δομής σκυροδέματος. Ο ι εποξειδικές επιστρώσεις πούδρας Resicoat RB προστατεύουν τις ράβδους οπλισμού από διάφορες επιρροές: όξινη βροχή, επιθετικά χημικά, θαλασσινό νερό, χλωρίδια, θειικά άλατα κ.λπ."

Show More [+]

Βαμμένα τμήματα:
Ράβδοι οπλισμού

Λειτουργικές Βαφές βιτρίνες (1)