Περιγραφή

Παρέχουν εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα για μεγάλο βιομηχανικό εξοπλισμό. Προστατεύουν τα μηχανήματα από τα χημικά στοιχεία.

Βαμμένα τμήματα:
Εξοπλισμός χειρισμού υλικών