Περιγραφή

Providng as superb hardwearing finish for large industrial equipment. Protecting the machine from the elements.

Βαμμένα τμήματα:
Materials handling equipment