Νέα εξαγορά τεχνολογίας πουδρών για βαφή ξύλου & πλαστικού της Stahl PPC
 

Η AkzoNobel ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά της Stahl Performance Powder Coatings και των προϊόντων της για θερμικά ευαίσθητα υποστρώματα, όπως ξύλο, πλαστικό, κ.α.
 
Το νέο τεχνολογικό απόκτημα θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών εφαρμογών, για πολυμερισμό με τεχνολογία UV αλλά και συμβατική θέρμανση στους 80-100°C,  σε θερμικά ευαίσθητα υποστρώματα όπως MDF, θερμοπλαστικά, και συνθετικά.
 
Η βαφή του ξύλου και του πλαστικών με πούδρα κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς αποτελεί την πλέον οικολογική και βιώσιμη μέθοδο, και υποκαθιστά περιβαλλοντικά επιβαρυντικά υλικά & μεθόδους.