Ο νέος Οδηγός Αντιδιαβρωτικής Προστασίας με Πούδρες Βαφής Interpon βοηθά τις επιχειρήσεις να διερευνήσουν καινοτομίες και λύσεις για την προστασία από τη διάβρωση

Με τις καταστροφικές επιπτώσεις της διάβρωσης να εκτιμάται ότι κοστίζουν περισσότερο από το 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μιας χώρας, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την κρίσιμη ανάγκη προστασίας των προϊόντων, των κτιρίων και άλλων κατασκευών που δημιουργούν.
 
Αλλά δεδομένου ότι διαφορετικές μεταλλικές επιφάνειες παρουσιάζουν διαφορετικά ζητήματα και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την προστασία από τη διάβρωση, η επιλογή του σωστού συστήματος με βάση τη θέση και την εφαρμογή είναι κρίσιμη, για την ποιότητα και την ασφάλεια του βαμμένου προϊόντος.
Οι ειδικοί μας στην αντιδιαβρωτική προστασία με αστάρια πούδρας Interpon ανέπτυξαν τον νέο μας Οδηγό  - White Paper,  που διερευνά τις κύριες αιτίες διάβρωσης και πώς μπορούν να αποφευχθούν. Εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υποστρωμάτων και των διαφόρων διαθέσιμων χημικών και μηχανικών προεργασιών. Με αναλυτική αναφορά στο Διεθνές Πρότυπο διαβρωτικού περιβάλλοντος (ISO 12944), εξηγούμε πώς να συγκρίνετε με ακρίβεια τις διάφορες συνθήκες με τα αντίστοιχα αστάρια πούδρας. Περιγράφουμε λεπτομερώς την κατηγοριοποίηση της διάβρωσης (με βάση το C1 που είναι πολύ χαμηλού κινδύνου έως και C5 πολύ υψηλό) και παρουσιάζουμε τα διάφορα συστήματα που διατίθενται στη σειρά Interpon Redox, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας καινοτομίας Redox One Coat.
 
Ο Jorrit van Rijn, Παγκόσμιος Διευθυντής Βιομηχανικής Αγοράς Πουδρών AkzoNobel, αναφέρει ότι οι εργασίες επίστρωσης προστασίας από τη διάβρωση μπορεί να είναι περίπλοκες εργασίες και πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες. Το υπόστρωμα και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το υπόστρωμα είναι προεπεξεργασμένο είναι το κλειδί: "Διασφαλίζοντας αυτό, μπορούμε να καθορίσουμε ποιο σύστημα πούδρας θα χρησιμοποιηθεί, με βάση το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες θα εκτεθεί η επιφάνεια", εξηγεί ο Jorrit. "Η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις βλαβερές και δαπανηρές επιπτώσεις της διάβρωσης είναι απαραίτητη, αλλά το ίδιο ισχύει και για την κατανόηση της διαφορετικής κατηγοριοποίησης της διάβρωσης και του τρόπου εκπλήρωσης των διεθνών προτύπων. Ο Οδηγός μας βοηθά να μειώσετε τις παραδοχές από την επιλογή του σωστού συστήματος για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας». Ο Jorrit συνεχίζει: "Με την υποστήριξη των τοπικών εργαστηρίων Ε&Α μας, τα οποία μπορούν να παρέχουν εκτεταμένες υπηρεσίες δοκιμών, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στο κατάλληλο σύστημα επίστρωσης για τις πιο δύσκολες εργασίες".
 
Κατεβάστε το νέο μας Οδηγό - White Paper «Καινοτομίες και λύσεις για την προστασία από τη διάβρωση»  εδώ