VOC nedir?

Uçucu Organik Bileşikler (VOC), çoğu renksiz ve kokusuz olan büyük bir sıvı ve gaz grubudur. Uçucu olduklarından dolayı, sıvılar oda sıcaklığında kolayca buharlaşır.
 
VOC’ler, atmosferde alçak seviyelerde bulunan nitrojen oksid gibi diğer kirleticilerle reaksiyona girme özellikleri yüzünden genel olarak endişe kaynağıdırlar. Yer seviyesindeki yüksek ozon yoğunlukları insan sağlığına ve tarım alanlarına zarar verebilir  ayrıca kauçuk gibi malzemeleri etkileyebilirler.
 
SBazı VOC'ler kanserojen olduklarından, insan sağlığına doğrudan zarar verebilirler. Bu VOC'ler, metan gazı yoluyla küresel ısınmaya katkıda bulunabilir veya metil bromür yoluyla stratosferik ozona olumsuz etki edebilirler. Ozon tabakası, dünya yüzeyinin zararlı ultraviyole ışınlarından korunabilmesi için gereklidir.

İngiltere Çevre Ajansı