Λήψεις

Τα παρακάτω δελτία τεχνικών δεδομένων έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και ενδέχεται να μην αποτελούν την πλέον ενημερωμένη έκδοση. Αν χρειάζεστε την πλέον ενημερωμένη έκδοση, επικοινωνήστε με έναν από τους αντιπροσώπους πωλήσεών μας.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μόνο τρία χρωματολόγια στο καλάθι.
Τεχνικά Έγγραφα
Χρωματολόγια
Όνομα εγγράφου Σειρά Interpon Λήψη
HJ601R R4-ES_PDB_d
Resicoat R4-ES PDF
HJ601R R4-ES_PDS_e
Resicoat R4-ES PDF
HJF10R R4-ES_PDB_d
Resicoat R4-EL PDF
HJF10R R4-ES_PDS_e
Resicoat R4-EL PDF
HJF22R R4-ES_PDB_d
Resicoat R4-ES PDF
Resicoat HJF22R - R4-ES
Resicoat R4-ES PDF
Biocote Features and Benefits
- PDF
Decoration Powder Coatings
- PDF
EU Interpon HT Flyer
- PDF
EU TDS Interpon 200
- PDF
 • HJ601R R4-ES_PDB_d

  Resicoat R4-ES

  PDF

 • HJ601R R4-ES_PDS_e

  Resicoat R4-ES

  PDF

 • HJF10R R4-ES_PDB_d

  Resicoat R4-EL

  PDF

 • HJF10R R4-ES_PDS_e

  Resicoat R4-EL

  PDF

 • HJF22R R4-ES_PDB_d

  Resicoat R4-ES

  PDF

 • Resicoat HJF22R - R4-ES

  Resicoat R4-ES

  PDF

 • Biocote Features and Benefits

  -

  PDF

 • Decoration Powder Coatings

  -

  PDF

 • EU Interpon HT Flyer

  -

  PDF

 • EU TDS Interpon 200

  -

  PDF

Όνομα εγγράφου Λήψη
Collection Futura 2018-2021 Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon Eternity Collection Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon D Brilliance Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon D1036 Textura Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon D2525 Anodic III Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon D2525 Structura Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon IT - Silk Touch Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Interpon Special Effects Collection Color Card
PDF Προσθήκη στο καλάθι
Precis Colourcard 2018
PDF Προσθήκη στο καλάθι
loading-overlay