วี.เพาเดอร์เทค - ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด   สาขาโค้ทติ้ง สมุทรสาคร / สาขาที่ 00016

ที่อยู่สำนักงานและโรงงาน: 1/58 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ประเทศไทย

โทรศัพท์: (66) 0-3449-0737

โทรสาร: (66) 0-3449-0733, (66) 0-3449-0734

อีเมล์:
cs.vpowdertech@akzonobel.com
woraphuchong.pratomtong@akzonobel.com

เวปไซต์: www.vpowdertech.com / www.interpon.com

การก่อตั้ง: เดือนมิถุนายน พ.ศ.2530

ลักษณะกิจการ: ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์: สีผงอุตสาหกรรมแบรนด์ “วี.เพาเดอร์เทค”

ลูกค้า: อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน และ สำนักงาน,เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ของเด็กเล่น, ชิ้นส่วนรถยนต์และ รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร และ งานโลหะทั่วไป

บุคคลที่สามารถติดต่อได้:
คุณศิริพร  ศรีพัฒนาภรณ์  (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ)
Email : Siriporn.Sripattanaporn@akzonobel.com
คุณวรภุชงส์  ประทุมทอง (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
Email : woraphuchong.pratomtong@akzonobel.com

การได้รับรองมาตรฐาน (ภายในและต่างประเทศ):
สมาชิกในบัญชีรายชื่อของกรมส่งเสริม Exporter List : EL NO. 96000224
สมาชิกสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย Thailand Brand Member : CT 0072/01
ระบบบริหารมาตรฐานสากล :
ระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 (UKAS)
ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 (NAC, UKAS)
ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย ISO 45001

ภาพรวมธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายใน
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายนอก
ติดต่อเรา
หน้าแรก