วี.เพาเดอร์เทค - ติดต่อเรา

ทาง  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีผง ด้วยดีตลอดมา      ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ท่านลูกค้าจะได้รับ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัท อั๊คโซ่ โนเบลฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ โปรดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 
บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประทเศไทย) จำกัด
1/58 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 
Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited (Coatings Samut Sakhon)
1/58 Moo 2, Rama II Rd., Tambon Tha sai, Amphur Muang Samut Sakhon,
Samut Sakhon Province, 74000, Thailand
 
Tel : (66) 0-2291-3322, (66) 0-3449-0737
Fax : (66) 0-2291-2711, (66) 0-3449-0733, (66) 0-3449-0734
E-mail : cs.vpowdertech@akzonobel.com

ภาพรวมธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายใน
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายนอก
หน้าแรก