วี.เพาเดอร์เทค - ภาพรวมธุรกิจ

พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด โดย คุณ สิรวีร์ กิตติ์เรืองพัชร ซึ่งท่านทำงานในอุตสาหกรรม ผลิตสีน้ำมัน ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของประเทศไทย ต่อมาท่านได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในธุรกิจสีผงและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “วี.เพาเดอร์เทค” โดยธุรกิจได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

พ.ศ. 2552 ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนในสายการผลิตที่เพิ่มขึ้น และย้ายโรงงานมายังนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมมาตราฐานความปลอดภัย และป้องกันมลพิษ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ การเติบโตของธุรกิจ

พ.ศ. 2560 บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด และ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ควบรวมกิจการเป็น บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด สาขา โค้ทติ้ง สมุทรสาคร ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสีผงอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายใน
ผลิตภัณฑ์ - สำหรับงานภายนอก
ติดต่อเรา
หน้าแรก